Campagne ‘Stroomversneller’ van de Vlaamse Overheid - Genomineerde daken Colruyt Group

We moeten met z’n allen zorg dragen voor onze planeet en onze lokale leefomgeving. Dat kunnen we onder meer doen door over te stappen naar een duurzamere energievoorziening. Colruyt Group zet hier sinds de jaren ’90 actief op in door zelf te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energieprojecten. Sinds 2015 worden deze activiteiten gegroepeerd bij Eoly, de duurzame-energieproducent en –leverancier  van Colruyt Group.

 

Net zoals de Vlaamse Regering, is  Colruyt Group overtuigd dat zonnepanelen in België een aanzienlijk steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie. Zo investeren we al meer dan 10 jaar in zonne-energie. Dat is voor Colruyt Group een logische keuze, want het verbruikspatroon in de verschillende gebouwen komt goed overeen met het productieprofiel van de zonnepanelen: overdag is er namelijk ook de meeste commerciële activiteit. Ondertussen zijn meer dan 50 winkels, 7 distributiecentra en 1 kantoorgebouw uitgerust met zonnepanelen. Samen goed voor het equivalent van het jaarlijks stroomverbruik van 2000 gezinnen.

 

Colruyt Group blijft ook in de toekomst verder investeren. Bij elke verbouwing of nieuwbouw wordt systematisch bekeken of er zonnepanelen kunnen geplaatst worden.  Onder andere de ligging en de oriëntering van het gebouw, maar ook de andere technische installaties op het dak worden meegenomen in deze overweging. In 2018 breidden we de bestaande productiecapaciteit uit met 12 nieuwe locaties.

 

Colruyt Group juicht de initiatieven van Vlaams minister van Energie Tommelein, zoals het windplan, de zonnekaart en de campagne ‘Stroomversneller’, toe om bedrijven, burgers en overheid te laten samenwerken om de energietransitie in Vlaanderen door te zetten. Stephan Windels, Business Unit Manager Eoly: “We zijn aangenaam verrast om ook enkele Colruyt-filialen genomineerd te zien. Eoly zal dan ook nagaan of er mogelijkheden zijn om alsnog een zonne-installatie te plaatsen op deze gebouwen. Daarvoor moeten we voornamelijk kijken naar de gebouwkenmerken en eventuele toekomstige plannen voor verbouwingen of renovaties”.

 

Colruyt Group wil daarnaast ook omwonenden, klanten en medewerkers betrekken in de verduurzaming van de energiemarkt door hen bijvoorbeeld via Eoly Coöperatie de mogelijkheid te geven om rechtstreeks mee te participeren in windprojecten van Eoly. 


Meer over duurzaam ondernemen binnen Colruyt Group via deze link

 

campagne stroomversneller Bart Tommelein Eoly Colruyt Group Energy zonnepanelen zonnepaneel