Een Eoly windproject in jouw buurt

Wanneer Eoly een windpark bouwt, zijn er al heel wat stappen aan voorafgegaan. Alvorens de nodige vergunningen worden afgeleverd moet er een lijvig dossier zijn ingediend met daarin onder andere een geluidsstudie, onderzoek naar slagschaduw, fotosimulaties en een veiligheids- en natuurstudie. Hieruit moet blijken dat Eoly de opgelegde normen en wetgeving respecteert. Je ziet het, bij de inplanting van windturbines wordt er niet over één nacht ijs gegaan. Aan de hand van enkele vragen die we regelmatig krijgen op onze infosessies willen we jou concrete antwoorden geven.

 

 

Voordelen van windenergie

Windturbines leveren 100% groene energie en hebben het voordeel dat er bij de opwekking van de energie geen bijkomend afval wordt geproduceerd.

Lees meer

 

 

 

Geluid

Het geluid van een windturbine is voornamelijk afkomstig van de rotatie van de wieken. Het geluid die windturbines ter hoogte van een woning mogen produceren is begrensd. Deze normen verschillen in woon-, landbouw- en industriezone.

Lees meer

 

 

 

Slagschaduw

Met slagschaduw bedoelt men de schaduw die de wieken van de turbine kunnen veroorzaken bij het doorschijnen van de zon. De windturbines van Eoly worden uitgerust met een slagschaduwdetector met stilstandsregeling.

Lees meer

 

 

 

Landschap en natuur

Bij de inplanting van de windturbines wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande infrastructuur. Zo laten we windparken meestal aansluiten met kanalen, spoorwegen, hoogspanningskabels en snelwegen. Ook vogels en vleermuizen worden in kaart gebracht.

Lees meer