Eoly start bouw windpark Frasnes-lez-Anvaing

Eoly, de groene stroomproducent en –leverancier van Colruyt Group, start binnenkort met de bouw van een windpark van 4 windturbines in het Henegouwse Frasnes-lez-Anvaing. Het windpark situeert zich langs de autosnelweg A8/E429, dichtbij de kruising met de Ronsesteenweg (N60).  

Bundeling met bestaande infrastructuur

De windturbines zullen elk een vermogen hebben van maximum 3,45 MW en een maximale hoogte van 150 meter. Het park zal het equivalent van het energieverbruik van 6900 gezinnen produceren en een jaarlijkse CO2-uitstoot van 6700 ton vermijden. De keuze voor de bouw van het windpark langs de A8/E429 is niet toevallig gezien deze in het verlengde ligt van de as Halle –Ghislenghien waar Colruyt Group reeds fors investeerde. Daarnaast biedt deze locatie een uitstekende windopbrengst en ligt ze buiten beschermde zones.

Geen verkeershinder en meer natuur

Het aanleveren van het materiaal en de onderdelen van de windturbines zal verlopen via de autosnelweg en de nationale weg 60, waar er tijdelijke toegangswegen naar de werf worden aangelegd. Zo ondervinden de buurtbewoners geen directe hinder van het werfverkeer. Daarnaast legt Eoly 4 hectare landbouwgrond aan met laag groeiende struiken waar akkervogels nestgelegenheid en voedsel vinden.  Eoly wil zich verder engageren in de bevordering van de biodiversiteit in de buurt van zijn windprojecten. Hernieuwbare energie en natuur gaan namelijk hand in hand.

Directe participatie via Eoly Coöperatie

Eén van de windturbines zal openstaan voor directe burgerparticipatie via Eoly Coöperatie. De inwoners van Frasnes-lez-Anvaing krijgen als eerste de mogelijkheid om mee te investeren. Eoly Coöperatie gaat echter pas over tot de aankoop van de windturbine wanneer de definitieve vergunningen behaald zijn. Het is dus Eoly en niet Eoly Coöperatie die het risico draagt van de beslissing om reeds te starten met de bouw. Eenmaal het windpark definitief vergund is, worden de inwoners van Frasnes-lez-Anvaing geïnformeerd over de mogelijkheid om te investeren in de windturbine in hun buurt.

 

frasnes-lez-avaign.png