eoly vragen windenergie

11 dingen die je altijd al wilde weten over windenergie

Windenergie is duurzaam en proper, logisch dus dat windturbines in volle opmars zijn. Toch hebben veel mensen hier nog vragen over. Weet jij bijvoorbeeld al hoe windturbines gebouwd worden, hoe rendabel ze zijn en waar je ze in België mag plaatsen? Deze elf weetjes bieden een pasklaar antwoord.

1Geluid

Hoe het geluid van een windturbine wordt waargenomen is persoonlijk en hangt af van de windsnelheid, de afstand en het omgevingsgeluid. In Vlaanderen is dat 39 dB voor woongebied en in Wallonië is het 40 dB in woongebied. Binnen dat kader voert Eoly geluidssimulaties uit. We berekenen de impact op de omgeving en toetsen het windpark aan de actuele normen.

Het geluid van een windturbine kan je vergelijken met dat van een pc of gefluister in een bibliotheek.

2Slagschaduw

De schaduw die de wieken van de turbine kunnen veroorzaken bij het doorschijnen van de zon noemt men slagschaduw. Om deze schaduw tegen te gaan, worden windturbines soms tijdelijk stilgezet. Daarnaast zijn de wieken uitgerust met een anti-reflecterende laag, wat lichtreflectie vermijdt.

3Is er risico op ijsworp in de omgeving van een windturbine ?

Neen. Elke windturbine is uitgerust met een ijsdetectie-systeem. Dus van zodra de weersomstandigheden ijsvorming toelaten, wordt de windturbine automatisch gestopt. Wordt een windturbine terug opgestart als de weersomstandigheden het terug toelaten? Dan zal een medewerker eerst ter plaatse nagaan of er ijs aan de wieken hangt. Zo worden alle risico’s op ijsworp vermeden.

4Produceren windturbines infrasone geluiden ?

Ja. Net als andere natuurlijke fenomenen (wind of zee) en activiteiten (treinen, auto's,...) produceren windturbines infrasoon geluid. Meerdere studies en verslagen van experten tonen aan dat het niveau aan infrasoon geluid afkomstig van windturbines te laag is om negatieve gezondheidseffecten te veroorzaken. Daarom leggen de Vlaamse en de Waalse overheden hiervoor dan ook geen voorwaarden op.

5Vormen windturbines een risico voor vogels en vleermuizen ?

Een goede geplaatste windturbine sluit risico’s voor aanvliegingen met vogels en vleermuizen zoveel mogelijk uit. Daarnaast zorgen aangepaste inrichting en technische maatregelen ervoor dat de windturbine stilgelegd wordt bij een hoge vliegactiviteit.

 

6Hoe worden windturbines gebouwd ?

Vooreerst worden de toegangswegen en de kraanplatformen aangelegd voor het vervoer van de onderdelen en de opbouw van de montagekraan. Vervolgens worden de funderingen gebouwd en de kabels aangelegd. Eenmaal de fundering uitgedroogd is, worden de onderdelen aangeleverd met speciaal transport gedurende de nacht en wordt de windturbine opgebouwd: eerst de mast bestaande uit 4 stalen segmenten en later wordt daarop de gondel en ten slotte de 3 wieken gemonteerd. Voor de voorbereidende werken hebben we enkele maanden nodig, maar het bouwen van de windturbine neemt “slechts” een week in beslag. Het afwerken en opstarten duurt dan weer enkele maanden..

7Wat is de impact op het milieu ?

De energie die nodig is om de onderdelen van de windturbine te produceren wordt in een aantal maanden terugverdiend.

Nadien levert de turbine nog een 20-tal jaar groene energie.
Moderne windturbines worden, aan het eind van hun levensduur, makkelijk gerecycleerd en leveren amper afval. Waar windturbines na hun levenscyclus bijna volledig gerecycleerd en hergebruikt worden,
is dat voor klassieke centrales een heel ander verhaal.

8CO2 uitstoot per energiebron

9Hoe rendabel is windenergie ?

Zon- en windenergie worden elk jaar goedkoper. Doordat er steeds meer zonnepanelen en windturbines geplaatst worden, wordt er ook meer in onderzoek en rentabiliteitsverbetering geïnvesteerd.

Een windturbine met een hoogte van 180 meter levert bijvoorbeeld drie keer zoveel energie als een turbine van 120 meter.
1 windturbine voorziet gemiddeld 2500 gezinnen van groene stroom!

10Mag je overal
windturbines plaatsen ?

Neen. Het inplanten van windturbines is alleen op weloverwogen plaatsen mogelijk. Zowel de Vlaamse als de Waalse overheid leggen heel wat criteria op om een vergunning te krijgen. Denk bijvoorbeeld maar aan de nabijheid van woningen, de veiligheidsrisico’s, de ondergrondse en bovengrondse leidingen, luchtvaart, natuur, activiteiten in de omgeving, de aansluitingsmogelijkheid op het hoogspanningsnet en bereikbaarheid.

11Wat zijn de voordelen
van windenergie ?

Windturbines leveren 100% groene energie en zijn daarom een belangrijke bijdrage voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bij de productie van windenergie komen er geen afvalstoffen en andere schadelijke stoffen vrij. Daarnaast kunnen we dankzij onder meer windturbines onafhankelijk worden van de internationale energiemarkt.


Meer vragen over windenergie ?

Wij helpen u graag verder!

Contacteer ons