Slagschaduw

Met slagschaduw bedoelt men de schaduw die de wieken van de turbine kunnen veroorzaken bij het doorschijnen van de zon. In de wetgeving zijn voorschriften opgenomen om slagschaduw te beperken. Zo mag je in Vlaanderen op een jaar niet meer dan 8 uur last hebben van slagschaduw en nooit meer dan 30 minuten per dag. In Wallonië is dat 30 uur per jaar en 30 minuten per dag. Eoly houdt hiervan een logboek bij.

Om de effecten van slagschaduw tegen te gaan, worden windturbines daarom soms tijdelijk stilgezet dankzij een module in de turbine. Daarnaast zijn de wieken uitgerust met een anti-reflecterende laag, waardoor lichtreflectie vermeden wordt.

 

Eoly Colruyt Group windturbine windmolen éolienne wind vent