De dubbele kracht van warmtekrachtkoppeling: Op ieder moment elektriciteit produceren en restwarmte optimaal benutten

Bij Eoly werken we volop aan een duurzame energieproductie. Een technologie waarmee we een stabiele basisproductie kunnen leveren, heet warmtekrachtkoppeling of kortweg WKK. Hiermee produceren we elektriciteit uit aardgas en benutten we de vrijgekomen warmte optimaal. Eoly neemt twee nieuwe installaties in gebruik en heeft zo in totaal drie actieve installaties: in de Colruyt Group distributiecentra van Dassenveld en Ghislenghien en in de productiesite Stroppen.

De WKK’s helpen Colruyt Group om die sites te voorzien van lokale en duurzame energie. Zo produceert de WKK van Dassenveld er al vier jaar lang warm water voor de wasinstallatie van herbruikbare kratten én verwarmt hij er de gebouwen.

img_0430_b.jpg

 

 

Elektriciteitsproductie gelijk aan 4.343 gezinnen

De motor van de warmtekrachtkoppeling zet aardgas om in elektriciteit en warmte. Die productie van de drie WKK’s zullen samen zo’n 15.200 MWh elektriciteit per jaar produceren. Dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 4.343 gezinnen.

De warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit gaat niet verloren maar wordt efficiënt gebruikt om water en gebouwen te verwarmen. Op die manier zullen diezelfde WKK’s ook zo’n 16.200 MWh thermische energie opleveren, evenveel als het jaarlijks CV-verbruik van 566 gezinnen.

Indrukwekkende cijfers dus. En zo zorgt Colruyt Group dat er weer een schakel in zijn logistieke keten verduurzaamd wordt.

 

 

De energie wordt optimaal gebruikt

De installaties worden flexibel aangestuurd in functie van de beschikbaarheid van de lokale en publieke energie. Die aanpak zorgt voor een maximaal lokaal gebruik, een beter evenwicht van het openbaar net en het maximaliseert de opbrengsten. De nieuwe installaties kunnen gebruikt worden om een gedeelte van onze verbruikers van elektriciteit te voorzien bij een langdurige black-out van het openbaar net.

 

Wat brengt de toekomst?

Warmtekrachtkoppeling is voor Eoly op dit moment een manier om fossiele brandstof zo efficiënt mogelijk te benutten. Verder onderzoeken we in welke mate we biogas kunnen aankopen als brandstof om op termijn te kunnen omschakelen naar biobrandstof.