Wie is Eoly

Producent duurzame stroom

Eoly is de duurzame-energieproducent van Colruyt Group. We wekken onze stroom op met windturbines, zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling. Voor onze productie vertrouwen we op bewezen technologieën. Tegelijkertijd experimenteren we met innovatieve technieken zoals waterstof. Zo bereiden wij ons voor op de toekomst.

 

Energieleverancier

We richten ons tot bedrijven met een verbruik vanaf 100 MWh/jaar. We bieden variabele prijsformules aan waarbij de nadruk ligt op transparantie, eenvoud en duidelijkheid. Daarnaast leveren we onze groene stroom aan de afdelingen van Colruyt Group en aan zelfstandige winkels van Spar Retail en Alvo. Als ondernemers in 100% duurzame energie, werken we als echte partner en ondernemer samen aan dezelfde ambitie: verduurzamen van de energievoorziening en verlagen van de kosten.

100% ambitie

Het is onze ambitie om 100% van onze elektriciteit zelf te produceren. Op dit ogenblik kopen we duurzame elektriciteit aan op ogenblikken dat het nodig is. We investeren voortdurend in onze productiecapaciteit om eigen energie te voorzien voor alle ondernemers binnen Colruyt Group waar we aan leveren.

re-100.jpg

Colruyt Group treedt toe tot RE100

Colruyt Group is toegetreden tot RE100, een wereldwijd samenwerkingsverband van toonaangevende bedrijven die ernaar streven om alleen nog te werken met 100% duurzame elektriciteit. Door de vraag naar hernieuwbare energie aanzienlijk te vergroten wil RE100 de transformatie van de internationale energiemarkt en de evolutie naar een koolstofarme economie versnellen.

Grote impact
De impact van de bedrijfswereld is niet te onderschatten. Volgens een recent internationaal rapport kan de bedrijfswereld de totale broeikasgasuitstoot tegen 2030 verminderen met 3,7 miljard ton CO2‑equivalenten per jaar.

Samen met de buurt

Bij duurzame energie hoort ook een duurzame relatie met de mensen die in de buurt van onze windturbines wonen. Daarom willen we graag een aantal windturbines openstellen voor participanten. Burgers kunnen dan investeren in lokale energieproductie en krijgen jaarlijks een financiële vergoeding voor hun investering.

Werken bij Eoly

Ga naar de jobssite

team-eoly.jpg