Project Ciney-Sovet

Eoly plant de bouw van een windturbinepark in Sovet (nabij Ciney), langs en ten oosten van de E411. Het terrein heeft een goede windligging en beantwoordt aan alle voorwaarden van de Waalse wetgeving.

De vier windturbines zullen jaarlijks meer dan 25.000 megawatt produceren, het equivalent van het verbruik van 7210 gezinnen. Met deze energieproductie vermijdt men elk jaar een CO2-uitstoot van 6000 ton.

Met het windmolenpark in Sovet kan Eoly zijn productiecapaciteit inzake groene energie uitbreiden en particulieren de kans geven om mee te investeren in een regionale en duurzame energieproductie.

Mee investeren in Eoly Coöperatie

Eoly Coöperatie geeft particulieren de kans om mee te participeren in een van de geplande windturbines in Sovet. Investeer je mee in Eoly Coöperatie? Dan word je medeaandeelhouder van deze en van alle andere windturbines die we eerder aankochten en in de toekomst zullen aankopen.

Nieuws over dit project

Einde
2022
06/2022

Ingebruikname windturbine (indicatief)

 

08/2021

Bouw windmolenpark (indicatief)

 

08/2020

Toekenning vergunning (indicatief)

 

02/2020

Vergunningsaanvraag indienen (indicatief)

 

10/2019

Informatievergadering voor de lokale bevolking

 

Start
2019

Kerncijfers

4

windturbines

aantal windturbines

5

MW

max vermogen

25 244

MWh/jr

verwachte energieproductie per jaar

7210

gezinnen

equivalent jaarverbruik

6 000

ton CO2/jr

equivalent jaarlijks uitgespaarde uitstoot

Investeer mee in duurzame energie

We stellen onze toekomstige windturbineprojecten open voor burgers die willen investeren in duurzame energie.

Hou me op de hoogte