Project Uitbreiding Lessines/Silly

uitbreiding extension windpark eolienne windmolen Ath Lessines Ollignies Colruyt Eoly

Eoly voorziet een uitbreiding van het windpark Lessines/Silly met 3 windturbines. Deze zullen gebouwd worden in landbouwgebied naast de autosnelweg A8 - E429 en het Colruyt distributiecentrum van Ollignies.
De eerste windturbine, gebouwd op de eigen site, is operationeel sinds december 2016. Zij levert rechtstreeks stroom aan het distributiecentrum.

Eoly heeft als doel om 100% van zijn energieverbruik te dekken met zelf opgewekte groene stroom. De 3 bijkomende windturbines laten toe om tussen 16.000 en 20.000 MWh per jaar te produceren.
Dit volume vult al zo'n 7 à 10% van het energieverbruik in.

Eoly Coöperatie investeert in één windturbine

Particulieren kunnen in Lessines/Silly mee participeren in één windturbine. Investeer je in Eoly Coöperatie?
Dan word je automatisch mede-aandeelhouder van deze windturbine en van alle windturbines die we later bouwen.

 

Nieuws over dit project

Einde
2018
10/2018

Indiening vergunningsaanvragen

Het gaat om 1 project, waarbij twee vergunningsaanvragen werden ingediend (samen met Engie, Storm en Clef).

06/2018

Organisatie ontmoetingsateliers

Organisatie van 2 ontmoetingsateliers met de inwoners van Silly en Lessines met het oog op de presentatie van een nieuw project, voorgesteld door 4 projectontwikkelaars.

09/2017

Overleg projectontwikkelaars

De bevoegde instanties vragen aan de verschillende projectontwikkelaars in de zone om te overleggen en om een gemeenschappelijk project voor te stellen. 

03/2017

Presentatie project via RIP

Op donderdag 28 maart werd de RIP (Réunion d'Information Préalable) gehouden te Lessines.

06/2017

Aanvraag bouw- en milieuvergunning

We dienen de bouw- en milieuvergunningsaanvraag (permis unique) in bij de bevoegde instanties.

Start
2016

Kerncijfers

3

windturbines

Aantal

20.000

MWh

Jaarlijkse stroomproductie

6750

ton

Vermeden jaarlijkse CO2-uitstoot

6000

gezinnen

Equivalent stroomverbruik

Investeer mee in duurzame energie

We stellen onze toekomstige windturbineprojecten open voor burgers die willen investeren in duurzame energie.

Hou me op de hoogte